Xử lý Nước thải

Tổng hợp thông tin về Xử lý nước thải: Công nghệ, thiết bị, giải pháp xử lý nước thải Công nghiệp và xử lý nước thải Sinh hoạt cho các Nhà máy, Nhà xưởng sản xuất, Bệnh viện, Phòng khám… Chất lượng đạt chuẩn về nước thải

Phú dưỡng là gì? Nguyên nhân, hậu quả và cách giải quyết

Phú dưỡng là hiện tượng môi trường tự nhiên khi ao hồ bị dư thừa các chất dinh dưỡng Nito, Photpho. Hiện tượng này không còn xa lạ và dễ dàng nhìn thấy hiện tượng ở những nơi mặt nước ám màu xanh đặc của...