Công ty SKY Việt Nam (Hotline: 0912293769) chuyên cung cấp Hệ thống Lọc nước cho Công ty suất ăn Công nghiệp, Suất ăn cho Trường học, Bệnh viện… Hệ thống được thiết kế chuyên dụng, phù hợp với số lượng người sử dụng lớn. Chất lượng nước đầu ra đạt Chuẩn Vệ sinh an toàn thực phẩm, Chuẩn nước tinh khiết uống trực tiếp tại vòi của Bộ Y tế. Công nghệ lọc nước tinh khiết RO hoặc lọc nước nguyên khoáng UF.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.