Hiển thị tất cả 12 kết quả

Công ty SKY Việt Nam (Hotline: 0912293769) chuyên cung cấp Hệ thống lọc nước cho sản xuất Dược phẩm, lọc nước cho sản xuất sinh phẩm, lọc nước cho phòng thí nghiệm, lọc nước cho sản xuất thiết bị y tế. Nước tinh khiết RO cho sản xuất Dược phẩm là nguồn nước được tạo ra thông qua quá trình thẩm thấu ngược RO hay Reverse Osmosis.